+48 22 397 15 80
 
Kup teraz!

Jak używać taśmy X-Treme


Instrukcja


Dla łatwego montażu zaleca się użycie co najmniej 15-20 cm (6-8 cali) taśmy długości 4-5 razy większej od średnicy, która ma być owinięta.
Cut Tape
Wyczyść powierzchnię, która będzie owinięta i odetnij taśmę na wymaganą długość.
Peel of film
Usunąć i wyrzyuć przezroczystą folię rozdzielającą. Taśma X-Treme nadaje się do użycia po obu stronach.
Apply tape
Trzymaj jeden koniec taśmy X-Treme naprzeciw przedmiotu, który ma być owinięty i wykonaj kompletne owinięcie wokół przedmiotu i z powrotem na siebie. To pierwsze zawinięcie utrzymuje taśmę na miejscu i przygotowuje pod dodatkowe owinięcia.
Stretch
Utrzymuj ciągłe rozciągnięcie podczas dalszego zawijania, upewniając się, że każda nowa warstwa zachodzi w połowie na tą poprzednią. Te nakładania się zespolą.

  • Dla zastosowań ciśnieniowych (takich jak grzejniki, węże ogrodowe i sprężonego powietrza), rozciągnij taśmę X-Treme do maksimum i zastosuj kilka ciasnych warstw. Wiele ciasno owiniętych warstw zapewni dużą odporność na ciśnienie i najlepsze wyniki.
  • Do zastosowań bez ciśnienia (takich jak izolacja elektryczna lub łączenia odporne na warunki atmosferyczne), wymagane jest tylko niewielkie rozciągnięcie i jedna warstwa.
Final Wrap
Upewnij się, że koniec ostatniego owinięcia jest dociśnięty do poprzednich. Użyj mniejszego naciągu na ostatecznym owinięciu.

Jeśli stosujesz wiele kawałków taśmy X-Treme, zawsze upewnij się, że początek nowego kawałka jest w kontakcie z uprzednim owinięciem.
TAPE X-TREME ...

  • ... zespala się natychmiast tworząc trwałe, spójne wiązanie w ciągu 24 godzin. Po 1-2 minutach owijania nie zaleca się ponownego pozycjonowania.
  • ... może być stosowana w mokrych, nie oleistych warunkach, chociaż najlepsze wyniki otrzymuje się w warunkach suchej nawierzchni.
  • ... nie jest taśmą wielokrotnego użytku, ale w każdej chwili można zaaplikować dodatkowe warstwy.


NIE NALEŻY UŻYWAĆ TAśMY DO USZCZELNIANIA RUR GAZOWYCH, PRZEWODóW PALIWOWYCH, HAMULCOWYCH I PODOBNYCH ZASTOSOWANIACH.


Podczas gdy taśma X-Treme może uszczelnić aplikacje ciśnieniowe, nie używaj taśmy X-Treme jako stałej lub całkowitej naprawy ze względu na zmienne w instalacji i zastosowaniach.

Ten produkt jest dostarczany bez gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, przydatności do określonego celu. Ze względu na to, że warunki i sposoby użycia są poza naszą kontrolą, producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za używanie lub niewłaściwe użycie tego produktu. Obejmuje to, między innymi, jakiekolwiek szkody następcze lub przypadkowe.


© 2024 MOCAP. All Rights Reserved.